Leren lezen met cijfers

Vorig jaar kwam ik in contact met Christina Veilinga. Ze heeft een leermethode ontwikkeld voor kinderen met leerproblemen en heeft het de naam ‘Uniek Denken’ gegeven. Elk kind is anders, uniek en leert op zijn of haar eigen unieke manier. Christina wist feilloos de juiste manier bij Famke, mijn dochter van acht, te achterhalen. Ze heeft Famke zogezegd leren lezen met cijfers. Toen Famke tijdens de eerste ontmoeting de helft moest aanwijzen op een cijferlijst van 0 tot 10 deed ze dit prima. Toen ze vervolgens het cijfer 6 moest plaatsen, wees ze met haar vinger de plek aan vlak na de 0!

Ze zat toen al vier maanden in groep 4. Famke had duidelijk nog niet de betekenis of waarden door van cijfers.

Op school ging de uitleg te vlug, was er te weinig tijd voor de leerkrachten om uit te zoeken hoe Famke dacht en aan de slag ging met de sommetjes. Christina heeft een manier ontworpen waardoor ze tijd krijgt om na te denken en kan laten zien dat ze heel goed in staat is om ook het ‘ cijferalfabet’ te begrijpen en toe te passen.

Tot slot wil ik nog benadrukken dat Christina niet alleen met cognitieve vaardigheden aan de slag is gegaan maar bij Famke de noodzaak zag om ook de fysieke aspecten mee te nemen. Haar zicht, wiebelen en motoriek zijn een fundamenteel onderdeel waarop Famke leert. Die balans van mentale en fysieke aspecten bij het leren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en hebben Famke een enorme sprong voorwaarts gebracht. Van een reken Citoscore D naar een B!

Ontzettend bedankt! Famke heeft nu veel meer zelfvertrouwen gekregen en gaat zo lekker door. Op haar eigen unieke leerweg!

Marieke Dorussen