Algemene voorwaarden

AVG is onderdeel van deze algemene voorwaarden

Intake sessie

Het behandeltraject start altijd na telefonisch contact met een intakesessie. Voorafgaand ontvangt u een intakeformulier. Voor een goede en passende dienstverlening is het voor ons noodzakelijk gegevens over uw kind te ontvangen. Dit zijn persoonsgegevens, gegevens over het welbevinden en hoe de ontwikkeling bij uw kind is verlopen.

De nieuwe AVG-wet omtrent privacy is per 25 mei 2018 van kracht. Dit houdt in dat bij de start van de intakesessie er een verklaring voor akkoord wordt getekend waarin staat hoe wij precies omgaan met uw persoonlijke gegevens, het bewaren, verwerken en opslaan.

Tijdens deze sessie kunnen testen afgenomen worden obv informatieverwerking, ogen, reflexen, dominantie, rekenen of taal. Deze gegevens geven ons inzicht op welk gebied er stagnatie wordt ondervonden in het leerproces en waar coaching nodig zal zijn. Samen stellen we vast wat het doel is van de verdere coaching.

Vervolgsessies

Als we tot een samenwerking overgaan maakt Uniek Denken in overleg een planning voor een periode, deze ontvangt u per mail. Deze kunt u aanpassen of wijzigen.

Sessies duren altijd een uur en zijn interactief. Om gericht aan de slag te gaan, is onze voorkeur om alleen met uw kind te werken. U als ouder zien wij graag 10 minuten voor het einde van de sessie, zodat we kunnen vertellen wat er is gedaan en evt oefeningen worden voorgedaan. Een terugkoppeling wordt geschreven, zodat u volledig op de hoogte bent. Het sturen en/of bespreken van informatie over uw kind naar derden doet Uniek Denken niet; dit kan alleen via u.

Er worden door ons geen opnames of foto’s gemaakt tijdens de sessies. Er is geen bezwaar als u als ouder dit zelf wilt doen.

Tijdens een sessie kunnen oefeningen op gebied van reflexen, ogen en/of Jamara worden meegegeven. Oefeningen worden gegeven ter verbetering van het leerproces. Belangrijk is deze serieus te nemen en regelmatig te doen om zo het resultaat van de behandelingen mogelijk te maken.

Elke sessie bereiden we met zorg en aandacht voor, afgestemd op de leermogelijkheden en tempo van de leerling. Andere invulling of bijzonderheden? Laat het ons even weten via de email.

In de leervorderingen van uw kind zijn wij zeker geïnteresseerd. Als het rapport weer binnen is, vinden wij het fijn om de resultaten in te mogen zien en even met elkaar te bespreken.

Als u een verslag nodig heeft voor derden, kunnen wij dit verzorgen. Hiervoor brengen wij een bedrag van € 60,- in rekening.

 

Afspraak niet doorgaan

Afspraken worden in overleg zorgvuldig gepland. Deze bevestigen wij altijd via de mail aan u.

Als een afspraak onverhoopt niet door kan gaan, is geen probleem. Wij vernemen dit graag zo snel als mogelijk telefonisch. Vergeten of bij afzegging binnen 24 uur, volgt een factuur.

Mocht er iets van onze kant niet door kunnen gaan, dan laten wij dat ook tijdig weten.

Factuur

U ontvangt aan het einde van de maand de factuur van de gegeven sessies via de mail. De betalingstermijn bedraagt 5 dagen.

Vertrouwelijkheid

Wij gaan vertrouwelijk en met respect met verkregen informatie om. We delen niet met anderen en papieren worden in een dossier in een afgesloten omgeving bewaard.

Oefenmateriaal

Oefenmateriaal welke nodig is om thuis mee te oefenen, wordt door Uniek Denken ter beschikking gesteld. Wij doen dit in goed vertrouwen en gaan er van uit dat met het materiaal zorgvuldig en netjes omgegaan wordt. Het oefenmateriaal is kostbaar en niet zomaar te verkrijgen, vandaar dat bij verlies, zoekraken of defect er € 50,- per stuk in rekening gebracht wordt.

Verplichting

Uniek Denken heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Dat wil zeggen dat wij ons uiterste best doen, maar geen resultaat kunnen garanderen. Het resultaat van de behandeling is mede afhankelijk van uw inspanning.

Aansprakelijkheid

Uniek Denken is niet aansprakelijk voor eventuele materiële, psychische of fysieke schade tijdens of ten gevolge van de behandeling. Dit geldt voor alle activiteiten en methodes die in de praktijk worden aangeboden, alsmede voor de adviezen die worden gegeven.

AVG-verklaring

De AVG-verklaring is onlosmakelijk een onderdeel van onze algemene voorwaarden. Deze zijn hier te downloaden.