Algemene voorwaarden

AVG is onderdeel van deze algemene voorwaarden

Intake sessie

Het begeleidingstraject start pas na telefonisch contact met een intakesessie. Voor een goede dienstverlening is het voor mij noodzakelijk gegevens over uw kind te ontvangen. Met name over het welbevinden en de hoe de ontwikkeling bij uw kind is verlopen. De AVG-wet omtrent privacy ondertekenen we gezamenlijk bij de start van de intakesessie. Tijdens de intake brengen wij in kaart op welk gebied(en) er moeilijkheden ondervonden wordt. Samen stellen we vast wat het doel is van de verdere begeleiding en hoe we dit kunnen realiseren. 

Vervolgsessies en verslaglegging

Uniek Denken maakt een planning per half jaar (jan-juli en aug-dec). Deze ontvangt u per mail. Sessies duren altijd een uur en zijn interactief. U ontvangt een terugkoppeling. 
Oefeningen om thuis mee aan de slag te gaan worden samen (voor)gedaan. Oefeningen zijn ter verbetering van het proces. Belangrijk om deze serieus te nemen en regelmatig thuis te doen om zo het resultaat van de interventies mogelijk te maken. 

Het is mogelijk vervolgsessies op locatie van school of bij specifieke situaties thuis te verzorgen. Hiervoor wordt een apart tarief gehanteerd.

Op verzoek gaan wij mee naar een gesprek op school. Hiervoor wordt € 75,- per keer in rekening gebracht, excl. de kilometervergoeding. 
Als u een verslag nodig heeft voor derden, kunnen wij dit verzorgen. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Het verslag wordt aan u gestuurd.

Annuleren afspraak

Afspraken worden in overleg zorgvuldig gepland. Als deze onverhoopt niet door kan gaan, verneem ik dit graag zo snel als mogelijk telefonisch. Bij koorts en verkoudsheidsklachten in deze huidige tijd van Corona gelden de richtlijnen thuisblijven en laten testen. Ik word graag hiervan op de hoogte gehouden. Bij het vergeten van een afspraak zal een klein bedrag in rekening worden gebracht. 

Factuur

U ontvangt achteraf via de mail na elke sessie de factuur. De betalingstermijn bedraagt 5 dagen.

Vertrouwelijkheid

Ik ga vertrouwelijk en met respect met verkregen informatie om. Ik deel niet met anderen, tenzij u hier uitdrukkelijke toestemming voor geeft. 

Oefenmateriaal

Oefenmateriaal wat nodig is om thuis mee te oefenen, stelt Uniek Denken ter beschikking. In het vertrouwen dat er met het materiaal zorgvuldig en netjes omgegaan wordt. Bij verlies, zoekraken of defect wordt € 50,- per stuk in rekening gebracht wordt.

Verplichting

Uniek Denken heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Dat wil zeggen dat ik mijn uiterste best doen maar geen resultaat kan garanderen. Het resultaat van de behandeling is mede afhankelijk van uw / jullie inspanning.

Aansprakelijkheid

Uniek Denken is niet aansprakelijk voor eventuele materiële, psychische of fysieke schade tijdens of ten gevolge van de behandeling. Dit geldt voor alle activiteiten en methodes die in de praktijk worden aangeboden, alsmede voor de adviezen die worden gegeven.

AVG-verklaring

De AVG-verklaring is onlosmakelijk een onderdeel van onze algemene voorwaarden. Deze zijn hier te downloaden.