Algemene voorwaarden

AVG is onderdeel van deze algemene voorwaarden

Intake sessie

Het begeleidingstraject start pas na telefonisch contact met een intakesessie. Voor een goede dienstverlening is het voor ons noodzakelijk gegevens over uw kind te ontvangen. Met name over het welbevinden en de hoe de ontwikkeling bij uw kind is verlopen. De AVG-wet omtrent privacy ondertekenen we gezamenlijk bij de start van de intakesessie. Tijdens de intake brengen wij in kaart op welk gebied(en) er moeilijkheden ondervonden wordt. Samen stellen we vast van het doel is van de verdere begeleiding en hoe we dit kunnen realiseren. 

Vervolgsessies

Uniek Denken maakt een planning voor een periode, deze ontvangt u per mail. Sessies duren altijd een uur en zijn interactief. We schrijven een terugkoppeling. 
Oefeningen om thuis mee aan de slag te gaan worden samen (voor)gedaan. Oefeningen zijn ter verbetering van het proces. Belangrijk om deze serieus te nemen en regelmatig thuis te doen om zo het resultaat van de interventies mogelijk te maken. 

Verslaglegging of mee naar school 
Als u een verslag nodig heeft voor derden, kunnen wij dit verzorgen. Hiervoor brengen wij € 75,- in rekening. Het verslag wordt aan u gestuurd.

Op verzoek gaan wij mee naar een gesprek op school. Tevens is het mogelijk vervolgsessies op locatie van school/opleiding of thuis te verzorgen.
Voor beiden geldt dat een gedrag van € 75,- per keer in rekening wordt gebracht, excl. de kilometervergoeding. 

Afspraak niet doorgaan

Afspraken worden in overleg zorgvuldig gepland. Als deze onverhoopt niet door kan gaan, vernemen wij dit graag zo snel als mogelijk telefonisch. Vergeten of bij afzegging binnen 24 uur, volgt een factuur.

Factuur

U ontvangt aan het einde van de maand de factuur van de gegeven sessies via de mail. De betalingstermijn bedraagt 5 dagen.

Vertrouwelijkheid

Wij gaan vertrouwelijk en met respect met verkregen informatie om. We delen niet met anderen, tenzij u hier uitdrukkelijke toestemming voor geeft. 

Oefenmateriaal

Oefenmateriaal wat nodig is om thuis mee te oefenen, stelt Uniek Denken ter beschikking. In het vertrouwen dat er met het materiaal zorgvuldig en netjes omgegaan wordt. Bij verlies, zoekraken of defect wordt € 50,- per stuk in rekening gebracht wordt.

Verplichting

Uniek Denken heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Dat wil zeggen dat wij ons uiterste best doen, maar geen resultaat kunnen garanderen. Het resultaat van de behandeling is mede afhankelijk van uw / jullie inspanning.

Aansprakelijkheid

Uniek Denken is niet aansprakelijk voor eventuele materiële, psychische of fysieke schade tijdens of ten gevolge van de behandeling. Dit geldt voor alle activiteiten en methodes die in de praktijk worden aangeboden, alsmede voor de adviezen die worden gegeven.

AVG-verklaring

De AVG-verklaring is onlosmakelijk een onderdeel van onze algemene voorwaarden. Deze zijn hier te downloaden.