Door het bos de rekenbomen niet kunnen zien

Veel kinderen hebben moeite met rekenen. Het lijkt soms simpel: rekenen is rekenen en dat doe je gewoon. Ze ondervinden heel veel problemen op school. Rekenen lijkt heel simpel maar kan voor een kind net zijn of ze in een groot bos lopen. Er zijn zoveel cijfers (bomen) dat ze niet meer weten waar te beginnen, en welke werkrichting ga in nou op en het gevoel hebben van ik ben verdwaald in het bos. Vandaar dat ze een eigen creative manier van werken hebben. ze willen heel graag maar komt er niet uit. De samenhang is ver te zoeken en het bos blijft erg groot en donker. Vandaar eigen (creatieve) oplossingen om maar wat houvast en grip te krijgen. Als we samen teruglopen, blijkt vaak dat bij de ingang van het bos, de basis, al bodemscheurtjes zitten.

De rekenbasis

De basis van rekenen is dat een aantal vaardigheden goed moet worden beheerst. De belangrijkste vaardigheden zijn: hoeveelheids- en getalbegrip, getalstructuur en automatiseringsvaardigheden. Dit is waar het vaak mis gaat. Door veel herhaling en lesstof alsmaar te blijven oefenen op een basis die scheuren vertoont, geeft veel frustratie en versterkt alleen maar het gevoel van verdwalen.

Jamara-rekenmethode

Bij de Jamara-rekenmethode pakken we als eerste de onderdelen van hoeveelheids- en getalbegrip, getalstructuur en automatiseringsvaardigheden aan omdat dit de basis is. Een éénvoudige leerstrategie die zo dicht mogelijk bij de leerling past gaan we inzetten. Via motorische activiteit worden beide hersenhelften geactiveerd. De bedoeling is dat we zo min mogelijk handelingen gebruiken. Daarvoor gaan we jamara inzetten. Daarmee brengen we hoeveelheidsbegrip en getalbegrip op de juiste manier aan, daardoor kan er ook geautomatiseerd worden.

Bij jamanra gaat het automatiseringstaken vooral om HOE we denken in plaats van WAT we denken. Tijdens het oefenen brengen we ankers aan, waarop je kunt terugvallen. Het zijn steunpunten binnen de rekenhandelingen, waarmee verdwalen of ‘de kluts kwijt zijn’ tot het verleden behoren.

Het rekenbos overzichtelijk maken voor een goede basis

Tijdens een reken onderzoeksessie kijken we samen naar je hoeveelheids- en getalbegrip, jouw inzicht in getalstructuur en hoe je automatiseringstechniek is. Aan de hand van een instaptoets bepalen we het huidig rekenniveau. Afhankelijk wat uit deze sessie komt, bepalen we in overleg het vervolg. Nu je weet waar je staat, gaan we samen stap voor stap aan de slag.

Eerst kappen we alle bomen van het bos, op 2 grote na. Die 2 bomen zijn je handen. Vóór we verder gaan, maken we ankers en afspraken. De ankers zijn herkenningspunten en geven houvast. De afspraken hebben te maken met je ogen, je handen, je mond en richting van leren. Belangrijk is dat je thuis iedere dag even oefent. Niet op een huiswerk-manier maar kort (5 minuten), goed en vooral op een leuke manier. 
Als het goed gaat en er is een stevige basis, komt er steeds een boom bij. De 2 bomen aan het begin blijven altijd staan. Steeds als je een stukje verder komt in het bos, maken we ankers. En zou bouwen ze aan een groter bos, maar vooral aan hun reken skills.

Rekenaanpak werkt!

Jamara is een toegankelijke rekenaanpak en toepasbaar voor hoe (mega)groot of hoe klein je rekenachterstand ook is en begint bij de basis. Samen gaan we op pad en het bos ontdekken. Voorwaarde is wel dat je thuis oefent.
Heel veel leerlingen, verschillend in niveau en hoe oud ze zijn, zijn je al voorgegaan. Om een indruk te krijgen, kijk eens bij de praktijkverhalen.
Deze methode is ontwikkeld door dhr. W. Missot van het CNLS.