Door het bos de rekenbomen niet kunnen zien

Veel kinderen hebben moeite met rekenen op school. Het lijkt soms simpel: rekenen is rekenen en dat doe je gewoon. Soms kan het aanvoelen dat door alle bomen het bos niet meer gezien wordt. Getalbegrip en getalhoeveelheid, automatiseren, werkrichtingen juist toepassen en inzicht zijn belangrijke vaardigheden die vanaf de basis goed moeten worden neergezet. Voor menigeen voelt het als verdwalen in het (reken)bos. Vandaar dat ze een eigen creatieve manier van werken hebben, waarbij tellend rekenen vaak als oplossing wordt gekozen. Deze oplossing geeft (tijdelijke) houvast en grip, echter de samenhang is vaak ver te zoeken. Het bos blijft erg groot. Als we samen teruglopen, blijkt vaak dat bij de ingang van het bos, de basis, al bodemscheurtjes zitten.

De rekenbasis

De basis van rekenen is dat een aantal vaardigheden goed moet worden beheerst. De belangrijkste vaardigheden zijn: hoeveelheids- en getalbegrip, getalstructuur en automatiseringsvaardigheden, inzicht en werkrichting. Dit is waar het vaak mis gaat. Door veel herhaling en lesstof alsmaar te blijven oefenen op een basis die scheuren vertoont, geeft veel frustratie en versterkt alleen maar het gevoel van verdwalen.

Jamara-rekenmethode

Bij de Jamara-rekenmethode pakken we als eerste de basisonderdelen aan:  hoeveelheids- en getalbegrip, getalstructuur en automatiseringsvaardigheden.  Kinderen leren door te doen, te voelen en te spelen. De Jamara-rekenmethode maakt hiervan optimaal gebruik door eerst te leren voelen, zonder te kijken in een spel-variant. Het is een éénvoudige leerstrategie.

Via motorische activiteit worden beide hersenhelften geactiveerd. De bedoeling is overbodige ballast weg te halen, het tempo geleidelijk te verhogen en van tellend naar automatiserend te gaan. Tijdens het oefenen zijn er steeds ankers waarop teruggevallen kan worden. Bij uitbreiding blijven de bestaande ankers. Het zijn steunpunten binnen de rekenhandelingen, waarmee verdwalen of ‘de kluts kwijt zijn’ tot het verleden behoren.

Aan de slag met het rekenbos  

Voor we starten met Jamara-rekenen is het belangrijk te weten waar het kind staat en wat er wordt beheerst. Dan kunnen we samen stap voor stap aan de slag.

Eerst kappen we alle bomen van het bos, op 2 na. Die 2 bomen zijn de handen. Vóór we verder gaan, maken we ankers en afspraken. De ankers zijn herkenningspunten en geven houvast. De afspraken hebben te maken met de ogen, handen, mond en richting van leren. 

Belangrijk is dat thuis iedere dag even wordt geoefend. Niet op een huiswerk-manier maar kort (5 minuten) en op een leuke speelse manier. 
Als het goed gaat en er is een stevige basis, komt er steeds een boom bij. De 2 bomen aan het begin blijven altijd staan. Steeds als we een stukje verder komen in het bos, maken we ankers. En zo bouwen we aan een groter bos, maar vooral aan je reken skills.

Rekenaanpak werkt!

Jamara is een toegankelijke rekenaanpak en toepasbaar voor hoe (mega)groot of hoe klein je rekenachterstand ook is en begint bij de basis. Samen gaan we op pad en het bos ontdekken. Voorwaarde is wel dat je thuis oefent.
Heel veel leerlingen, verschillend in niveau en hoe oud ze zijn, zijn je al voorgegaan.