Intake & onderzoeksessie 

Kosten: € 150,-
Tijdsindicatie: 2 uur

Tijdens de intakesessie kijken we vanuit een motorische- en senso motorische invalshoek naar het totaalbeeld waar klachten, gedrag, belemmeringen en moeilijkheden vandaan komen waarom het niet lekker loopt. Centraal staan zaken als motoriek, evenwicht, gedrag, informatieverwerking, grenzen aangeven, visuele informatiesysteem, dominantie en zelfvertrouwen. Het is een interactieve sessie, waar we u als ouder(s) graag bij hebben. 

Na de intakesessie bespreken we wat we zijn tegengekomen en waar samen de komende periode aan gewerkt kan worden. Dit kunnen meerdere gebieden tegelijk zijn waar we tijdens de vervolgsessie mee aan de slag gaan. 

Sessie rekenproblemen

Kosten: € 95,-
Tijdsindicatie: 1 uur

Tijdens deze sessie stellen we vast waar precies de rekenproblemen zitten en op welk niveau er wordt gerekend. Dit doen we op basis van Jamara-rekentesten. Dit is ook interactief en laat goed zien wat er gebeurd met rekenen en voor welke aanpak (onbewust) gekozen is. 

Hoe groot de rekenachterstand ook is, het is zeker mogelijk deze in te lopen. Hiervoor beginnen we bij de basis. Bij Jamara-rekenen rekenen we met je handen, om te kunnen voelen. Om sommen geautomatiseerd te krijgen is het van belang regelmatig 5 minuten thuis te oefenen. Oefenmateriaal wat nodig is, krijgen jullie in bruikleen.

Vervolg sessies
verslag of gesprek op school

Kosten: € 60,-
Tijdsindicatie: 1 uur

De inhoud van de vervolgsessie is met u van te voren besproken en afgestemd, voortbordurend op wat tijdens de intakesessie naar voren is gekomen. Wat we doen is dat we steeds in een kort tijdsbestek bepaalde aspecten behandelen waar moeite mee is. Oefeningen die worden meegegeven voor thuis worden met u voorgedaan. Een terugkoppeling op papier wordt elke sessie meegegeven.

Wij kunnen sessies op locatie (school/opleiding of thuis) verzorgen deze kosten zijn €75,-  exclusief de kilometervergoeding.

Als een verslag nodig is voor derden, kunnen wij dit verzorgen. Op verzoek gaan wij met u mee voor een gesprek op school. De kosten bedragen hiervoor € 75,- exclusief de kilometervergoeding. 

 

Oefenmateriaal in bruikleen

Kosten: GRATIS
Bij verlies of defect € 50,-

Oefenmateriaal welke nodig is voor bijvoorbeeld Reflexintegratie, Jamara of visuele screening wordt door ons ter beschikking gesteld om thuis mee aan de slag te gaan. Per oefenmateriaal geven we aan voor hoelang je het gaat gebruiken en wanneer het terug moet.
Wij gaan er vanuit dat je hier zorgvuldig mee omgaat.

Oefenmateriaal is kostbaar. Daarom zal bij verlies, zoekraken of defect € 50,- (per stuk) in rekening worden gebracht.

Lesmateriaal visueel uitwerken 

Kosten: Prijs op aanvraag

Uniek Denken werkt en denkt graag met scholen mee voor het maken van lesmateriaal. Onze missie is dat iedere student overzichtelijk en gestructureerd lesmateriaal tot zijn/haar beschikking moet hebben om te kunnen leren op zijn eigen manier. Vanuit deze visie geven wij lesmateriaal vorm en stellen deze samen.

Voor meerdere MBO’s niveau 2, 3 en 4 hebben wij naar volle tevredenheid uitgewerkt.

Meer weten? Bel of mail gerust. Wij komen graag met u in gesprek. 

Presentatie verzorgen

Kosten: € 325,- excl. reiskosten
Tijdsindicatie: 2 uur

Wij geven graag een presentatie en doen dit in een actieve dialoogvorm. Wat aan de orde kan komen is zeer divers. Een greep

  • Hoe leren studenten in deze tijd
  • Planning, organisatie en motivatie
  • Wat durf je als school centraal te stellen
  • Wat hebben beweging, houding en balans eigenlijk met leren te maken
  • de dimensies van lijf en brein.

Om nog eens zaken na te kunnen lezen, reiken we na de presentatie een hand-out uit.