Intake & onderzoeksessie 

Kosten: € 95,-
Tijdsindicatie: 2 uur

Tijdens deze intakesessie kijken we samen waar het leren stagneert en waarom het leren zo veel moeite en energie kan kosten.  Door gericht te kijken en vast te stellen wat het dominantiepatroon is, hoe beweegt het lichaam (reflexen),  wat is de voorkeur voor informatieverwerking (meer visueel ingesteld of meer begripsdenken) en een visuele screening.
Afhankelijk van de moeite met bepaalde vakken, zoals begrijpend lezen of rekenen bijvoorbeeld, zullen we daar meer accent op leggen.

De sessie is interactief. Wat we vertellen verduidelijken we door tekeningen en uitleg. U als ouder hebben we graag bij deze sessie. Na de intakesessie ontvangt u van het dominantiepatroon en visuele screening een verslag.

Door te kijken naar het dominantiepatroon kom je er achter of een bepaald patroon een dysbalans in het leren veroorzaakt. Tevens relevant voor de informatieverwerking. Begripsdenken of meer visueel ingesteld hebben ieder andere gaven en hun eigen ‘aanvliegroutes’ om informatie op te nemen. In het leerproces is het belangrijk te weten wat voor soort denker je bent, wat je ermee kunt en vooral hoe maak je het voor jezelf plezieriger door je talenten in te kunnen zetten. De basis om te kunnen leren begint van kinds af aan, gebeurt vanuit jezelf en je eigen lichaam. Als bepaalde reflexen nog steeds aanwezig zijn, kan dit van invloed zijn hoe je beweegt, gedraagt en leert. De werking van de hersens, het lichaam én de ogen zorgt ervoor dat je kunt leren. Het is belangrijk om te weten hoe de informatieverwerking via de ogen loopt, wat bepaalt of je ALLE informatie binnenkrijgt die je ook ziet en hier met de hersens verder mee aan de slag kan. Dit is wat we o.a. doen bij de visuele screening.

Sessie rekenproblemen

Kosten: € 95,-
Tijdsindicatie: 1 uur

Tijdens deze sessie stellen we vast waar precies de rekenproblemen zitten en op welk niveau er wordt gerekend. Dit doen we op basis van Jamara-rekentesten. Hierbij gebruiken we je handen, je ogen en je hersens. Het is interactief en laat goed zien wat er gebeurd met rekenen en voor welke aanpak (onbewust) gekozen is.

Alles wat we vertellen en uitleggen verduidelijken we door tekeningen. Dit kun je in de map die je van ons krijgt, meteen opbergen.

Hoe groot de rekenachterstand ook is, het is zeker mogelijk deze in te lopen. Hiervoor beginnen we bij de basis. Bij Jamara-rekenen rekenen we met je handen. Om sommen geautomatiseerd te krijgen is het van belang regelmatig 2 minuten thuis te oefenen. Oefenmateriaal welke nodig is, zal in bruikleen worden meegegeven.

Onderzoeksessie visuele screening 

Kosten: € 95,-
Tijdsindicatie: 1,5 uur

Tijdens deze interactieve sessie brengen we in kaart of er visuele disfuncties zijn en wat de ogen daadwerkelijk zien en juist niet-zien. We kijken naar oog-volgbewegingen, oogsamenwerking, fixatie, accomoderen, oog-handcoördinatie, scherpstellen, zijzicht en diepteperceptie.

Omdat visuele disfuncties gevolgen heeft voor je totale informatiesysteem, waaronder ook motoriek en concentratie, kijken we tevens naar de reflexen en welke hersenhelft dominanter is.

We maken o.a. gebruik van de biopter. Veel visuele disfuncties kun je aanpakken en zijn trainbaar. Om vooruitgang te bereiken, is het van belang iedere dag korte tijd thuis te oefenen. Specifiek oefenmateriaal wat hiervoor nodig is, wordt in bruikleen meegegeven.

Sommige disfuncties en specifieke klachten liggen buiten onze expertise. We signaleren ze en verwijzen door. We werken nauw samen met een aantal deskundigen die ieder erkend is in zijn eigen vakgebied.

U als ouder hebben we graag bij deze sessie.

Vervolg sessies

Kosten: € 60,-
Tijdsindicatie: 1 uur

De inhoud van de vervolgsessie is met u van te voren besproken en afgestemd, voortbordurend op wat tijdens een onderzoeksessie naar voren is gekomen. Wat we doen is dat we steeds in een kort tijdsbestek bepaalde aspecten behandelen waar moeite mee is. We werken vanuit het totaalbeeld terug naar detailniveau, vertellen de rariteiten en onmogelijkheden en gaan dan aan de slag. Dit kan zijn middels een spel, op de PC of ipad of gewoon op papier.

 

Bij Jamara- , reflex- of visuele screeningsoefeningen worden alle oefeningen voorgedaan en een beschrijving meegegeven.

Iets leren voor school en je vindt het lastig? Neem het mee, dan gaan we samen er mee aan de slag.

Om gericht aan de slag te gaan, is onze voorkeur om alleen met uw kind te werken. U als ouder zien wij graag 5 minuten voor het einde van de sessie, zodat we kunnen vertellen wat er is gedaan. We schrijven altijd een terugkoppeling zodat u volledig op de hoogte bent en kunt delen met bijvoorbeeld de leerkracht.

Wij kunnen sessies op locatie verzorgen deze kosten zijn €75,-  en de kilometervergoeding.

Oefenmateriaal in bruikleen

Kosten: GRATIS
Bij verlies of defect € 50,-

Oefenmateriaal welke nodig is voor bijvoorbeeld Jamara, reflexen of visuele screening wordt door ons ter beschikking gesteld om thuis mee aan de slag te gaan. Per oefenmateriaal geven we aan voor hoelang je het gaat gebruiken en wanneer het terug moet.
Wij gaan er vanuit dat je hier zorgvuldig mee omgaat.

Oefenmateriaal is kostbaar. Daarom zal bij verlies, zoekraken of defect € 50,- (per stuk) in rekening worden gebracht.

Lesmateriaal visueel uitwerken 

Kosten: Prijs op aanvraag

Om een goede prijs op te geven zijn meerdere aspecten van invloed. Het is van belang te weten en te zien wat het huidige lesmateriaal nu is, de hoeveelheid, voor welk niveau, maar ook de structuur van lesgeven en de samenhang van vakken.

Zeker voor het MBO in het kader van de intrinsieke motivatie en het lef om op een andere manier onderwijs aan te bieden en les te geven.

Wij vinden het heel belangrijk dat iedere leerling op welk niveau dan ook, kan meekomen en de lesstof zich op zijn eigen manier eigen kan maken. Met enthousiasme leveren we hieraan onze bijdrage.

We werken graag samen met leerkrachten en docenten uit het vakgebied, opbouwend en gestructureerd. Voor ons is een afspraak ook echt een afspraak. We houden de communicatielijnen kort en deadline(s) scherp in de gaten. Update van de laatste stand van zaken geven we tussentijds, zodat iedereen op de hoogte is van de gang van zaken. We staan voor kwaliteit van ons product.

Presentatie verzorgen

Kosten: € 325,- excl. reiskosten
Tijdsindicatie: 3 uur

Wij geven graag een presentatie en doen dit in een actieve dialoogvorm.

  • Hoe leren leerlingen in deze tijd
  • Welke moeite kun je ondervinden bij leren
  • Verschillen tussen een begripsdenker en een meer visueel ingesteld persoon
  • Hoe verloopt eigenlijk informatieverwerking
  • planning en organisatie, waarom zo belangrijk?
  • de raakvlakken met dominantie, reflexen en visuele disfuncties.

Voor voortgezet onderwijs en MBO-niveau bespreken we ook belangrijke zaken als organisatie en planning, mindmapping en taalvakken leren.

Om nog eens zaken na te kunnen lezen, reiken we na de presentatie een hand-out uit.