Intake & onderzoeksessie 

Kosten: € 150,-
Tijdsindicatie: 2 uur

Wat we in deze intake sessie gaan doen, is samen kijken naar het totaalbeeld waar klachten, belemmeringen en moeilijkheden vandaan komen waarom het op cognitief gebied stagnatie ondervindt. Centraal staan zaken als: hoe gaat uw kind met informatie om, wat wordt er zoal vanuit het lichaam ingezet om iets te gaan doen, welke rol spelen de ogen en het dominatiepatroon hierin. Kortom: wat is de invloed van reflexen (beweegpatronen), visuele screening (ogen), dominantie en informatieverwerking op het gedrag, zelfvertrouwen en het brein. Het is een interactieve sessie, waar we u als ouder(s) graag bij hebben. 

Het bekijken van reflexen en aan de slag gaan met reflexintegratie is niet zomaar ‘eventjes’ wat beweegpatronen bekijken en laten zien wat je kunt. Vandaar dat we het belangrijk vinden u hierover vooraf bij de afspraak te informeren. 
Voor de visuele screening maken we gebruik van een biopter. We brengen in kaart of er visuele disfuncties zijn en wat de ogen daadwerkelijk zien. We kijken naar oog-volgbewegingen, oogsamenwerking, fixatie, accomoderen, oog-handcoördinatie, scherpstellen, zijzicht en diepteperceptie.

Na de intakesessie wordt e.e.a. aan u en uw kind teruggekoppeld en besproken waar samen de komende periode aan gewerkt gaat worden. Dit kunnen meerdere gebieden tegelijk zijn waar we tijdens de vervolgsessie mee aan de slag gaan. Belangrijk hierin is, is dat uw kind centraal staat en leidend is, dat wil zeggen hij/zij geeft het tempo aan, we overvragen niet. 

Handig om te weten: sommige disfuncties en specifieke klachten liggen buiten onze expertise. We signaleren en benoemen ze en verwijzen door. 

Sessie rekenproblemen

Kosten: € 95,-
Tijdsindicatie: 1 uur

Tijdens deze sessie stellen we vast waar precies de rekenproblemen zitten en op welk niveau er wordt gerekend. Dit doen we op basis van Jamara-rekentesten. Hierbij gebruiken we je handen, je ogen en je hersens. Het is interactief en laat goed zien wat er gebeurd met rekenen en voor welke aanpak (onbewust) gekozen is.

Alles wat we vertellen en uitleggen verduidelijken we door tekeningen. Dit kun je in de map die je van ons krijgt, meteen opbergen.

Hoe groot de rekenachterstand ook is, het is zeker mogelijk deze in te lopen. Hiervoor beginnen we bij de basis. Bij Jamara-rekenen rekenen we met je handen, om te kunnen voelen. Om sommen geautomatiseerd te krijgen is het van belang regelmatig 2 minuten thuis te oefenen. Oefenmateriaal welke nodig is, zal in bruikleen worden meegegeven.

Vervolg sessies

Kosten: € 60,-
Tijdsindicatie: 1 uur

De inhoud van de vervolgsessie is met u van te voren besproken en afgestemd, voortbordurend op wat tijdens de intake sessie naar voren is gekomen. Wat we doen is dat we steeds in een kort tijdsbestek bepaalde aspecten behandelen waar moeite mee is. Bij Reflexintegratie zullen de oefeningen samen met u worden voorgedaan. We werken vanuit het totaalbeeld terug naar detailniveau, vertellen de rariteiten en onmogelijkheden en gaan dan aan de slag. Dit kan zijn middels een spel, bal of touw, beweeg/balansoefeningen, op papier of ipad.

 
Bij Reflexintegratie, Jamara- of visuele screeningsoefeningen worden alle oefeningen voorgedaan en een beschrijving meegegeven.

Iets leren voor school en je vindt het lastig? Neem het mee, dan gaan we samen er mee aan de slag.

Om gericht aan de slag te gaan, is onze voorkeur om alleen met uw kind te werken. U als ouder zien wij graag 10 minuten voor het einde van de sessie, zodat we kunnen oefeningen voor kunnen doen en vertellen wat er is gedaan. We schrijven altijd een terugkoppeling zodat u volledig op de hoogte bent en kunt delen met bijvoorbeeld de leerkracht.

Wij kunnen sessies op locatie verzorgen deze kosten zijn €75,-  exclusief de kilometervergoeding.

Oefenmateriaal in bruikleen

Kosten: GRATIS
Bij verlies of defect € 50,-

Oefenmateriaal welke nodig is voor bijvoorbeeld Reflexintegratie, Jamara of visuele screening wordt door ons ter beschikking gesteld om thuis mee aan de slag te gaan. Per oefenmateriaal geven we aan voor hoelang je het gaat gebruiken en wanneer het terug moet.
Wij gaan er vanuit dat je hier zorgvuldig mee omgaat.

Oefenmateriaal is kostbaar. Daarom zal bij verlies, zoekraken of defect € 50,- (per stuk) in rekening worden gebracht.

Lesmateriaal visueel uitwerken 

Kosten: Prijs op aanvraag

Om een goede prijs op te geven zijn meerdere aspecten van invloed. Het is van belang te weten en te zien wat het huidige lesmateriaal nu is, de hoeveelheid, voor welk niveau, maar ook de structuur van lesgeven en de samenhang van vakken.

Zeker voor het MBO in het kader van de intrinsieke motivatie en het lef om op een andere manier onderwijs aan te bieden en les te geven.

Wij vinden het heel belangrijk dat iedere leerling op welk niveau dan ook, kan meekomen en de lesstof zich op zijn eigen manier eigen kan maken. Met enthousiasme leveren we hieraan onze bijdrage.

We werken graag samen met leerkrachten en docenten uit het vakgebied, opbouwend en gestructureerd. Voor ons is een afspraak ook echt een afspraak. We houden de communicatielijnen kort en deadline(s) scherp in de gaten. Update van de laatste stand van zaken geven we tussentijds, zodat iedereen op de hoogte is van de gang van zaken. We staan voor kwaliteit van ons product.

Presentatie verzorgen

Kosten: € 325,- excl. reiskosten
Tijdsindicatie: 2 uur

Wij geven graag een presentatie en doen dit in een actieve dialoogvorm.

  • Hoe leren leerlingen in deze tijd
  • Welke moeiten, belemmeringen en klachten kun je ondervinden bij leren
  • Verschillen tussen een begripsdenker en een meer visueel ingesteld persoon
  • Hoe verloopt eigenlijk informatieverwerking
  • De raakvlakken met Reflexintegratie, dominantie en visuele disfuncties.

Voor voortgezet onderwijs en MBO-niveau bespreken we ook belangrijke zaken als organisatie en planning, mindmapping en taalvakken leren.

Om nog eens zaken na te kunnen lezen, reiken we na de presentatie een hand-out uit.