Intake & onderzoeksessie 

Kosten: € 185,-
Tijdsindicatie: 1,5 uur

Tijdens de intakesessie bekijk ik vanuit een motorische- en sensomotorische invalshoek naar het totaalbeeld waar klachten, gedrag, belemmeringen en moeilijkheden vandaan komen waarom het niet lekker loopt. Centraal staan zaken als motoriek, evenwicht, gedrag, informatieverwerking, grenzen aangeven, visuele informatiesysteem, dominantie en zelfvertrouwen. Het is een interactieve sessie, waar u één van u als ouder bij aanwezig bent en meedoet. Er is ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Na de intakesessie bespreken we wat we zijn tegengekomen en waar de komende periode mee aan de slag wordt gegaan. Dit kunnen meerdere gebieden tegelijk zijn waar tijdens de vervolgsessies aan gewerkt wordt. Een beknopte verslaglegging volgt via de mail.

Vervolg sessies
verslag of gesprek op school

Kosten: € 65,-
Tijdsindicatie: 1 uur

De inhoud van de vervolgsessie is met u van te voren besproken en afgestemd, voortbordurend op wat tijdens de intakesessie naar voren is gekomen. Wat we doen is dat we steeds in een kort tijdsbestek bepaalde aspecten behandelen waar moeite mee is. Oefeningen die worden meegegeven voor thuis worden met u voorgedaan. Een terugkoppeling op papier wordt elke sessie meegegeven.

Sessies op locatie van school of bij specifieke situaties thuis kan worden verzorgd. Hiervoor geldt een apart tarief.

Op aanvraag wordt een verslag of evaluatie gemaakt. Hiervoor wordt een bedrag in rekening gebracht.   

Op verzoek meegaan naar een gesprek op school. De kosten bedragen hiervoor € 85,- per uur, exclusief de kilometervergoeding. 

 

Oefenmateriaal in bruikleen

Kosten: GRATIS
Bij verlies of defect € 50,-

Oefenmateriaal welke nodig is voor bijvoorbeeld reflexintegratie, Jamara of visuele screening wordt door Uniek Denken ter beschikking gesteld om thuis mee aan de slag te gaan. Per oefenmateriaal geven we aan voor hoe lang je het gaat gebruiken en wanneer het terug moet.
Ik ga er vanuit dat hier zorgvuldig mee wordt omgegaan.

Oefenmateriaal is kostbaar. Daarom zal bij verlies, zoekraken of defect € 50,- (per stuk) in rekening worden gebracht.