Intake & onderzoeksessie 

Kosten: € 175,-
Tijdsindicatie: 1,5 uur

Tijdens de intakesessie bekijk ik vanuit een motorische- en sensomotorische invalshoek naar het totaalbeeld waar klachten, gedrag, belemmeringen en moeilijkheden vandaan komen waarom het niet lekker loopt. Centraal staan zaken als motoriek, evenwicht, gedrag, informatieverwerking, grenzen aangeven, visuele informatiesysteem, dominantie en zelfvertrouwen. Het is een interactieve sessie, waar u als ouder(s) bij aanwezig bent en meedoet. Er is ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Na de intakesessie bespreken we wat we zijn tegengekomen en waar de komende periode mee aan de slag wordt gegaan. Dit kunnen meerdere gebieden tegelijk zijn waar tijdens de vervolgsessies aan gewerkt wordt. Een beknopte verslaglegging volgt via de mail.

Sessie rekenproblemen

Kosten: € 95,-
Tijdsindicatie: 1 uur

Tijdens deze sessie stellen we vast waar precies de rekenproblemen zitten en op welk niveau er wordt gerekend. Dit doen we op basis van Jamara-rekentesten. Dit is  interactief en laat goed zien wat er gebeurd met rekenen en voor welke aanpak (onbewust) gekozen is. 

Hoe groot de rekenachterstand ook is, het is zeker mogelijk deze in te lopen. Hiervoor beginnen we bij de basis. Bij Jamara-rekenen rekenen we met je handen, om te kunnen voelen. Om sommen geautomatiseerd te krijgen is het van belang regelmatig 5 minuten thuis te oefenen. Oefenmateriaal wat nodig is, krijgen jullie in bruikleen.

Vervolg sessies
verslag of gesprek op school

Kosten: € 60,-
Tijdsindicatie: 1 uur

De inhoud van de vervolgsessie is met u van te voren besproken en afgestemd, voortbordurend op wat tijdens de intakesessie naar voren is gekomen. Wat we doen is dat we steeds in een kort tijdsbestek bepaalde aspecten behandelen waar moeite mee is. Oefeningen die worden meegegeven voor thuis worden met u voorgedaan. Een terugkoppeling op papier wordt elke sessie meegegeven.

Wij kunnen sessies op locatie van school of bij specifieke situaties thuis verzorgen. Hiervoor geldt een apart tarief.

Als een verslag nodig is voor derden, kan dit worden verzorgd. 

Op verzoek gaan wij met u mee voor een gesprek op school. De kosten bedragen hiervoor € 75,- exclusief de kilometervergoeding. 

 

Oefenmateriaal in bruikleen

Kosten: GRATIS
Bij verlies of defect € 50,-

Oefenmateriaal welke nodig is voor bijvoorbeeld reflexintegratie, Jamara of visuele screening wordt door Uniek Denken ter beschikking gesteld om thuis mee aan de slag te gaan. Per oefenmateriaal geven we aan voor hoe lang je het gaat gebruiken en wanneer het terug moet.
Ik ga er vanuit dat hier zorgvuldig mee wordt omgegaan.

Oefenmateriaal is kostbaar. Daarom zal bij verlies, zoekraken of defect € 50,- (per stuk) in rekening worden gebracht.

Lesmateriaal visueel uitwerken 

Kosten: Prijs op aanvraag

Uniek Denken werkt en denkt graag met scholen mee voor het maken van lesmateriaal. Mijn missie is dat iedere student overzichtelijk en gestructureerd lesmateriaal tot zijn/haar beschikking moet hebben om te kunnen leren op zijn eigen manier. Vanuit deze visie geef ik lesmateriaal vorm en stel deze, in overleg met docenten en kennisdragers samen.

Voor meerdere MBO’s niveau 2, 3 en 4 heb ik lesmateriaal naar volle tevredenheid uitgewerkt.

Meer weten? Bel of mail gerust. Ik kom graag met u in gesprek.