Intake & onderzoeksessie 

Kosten: € 225,00
Tijdsindicatie: 1,5 uur en verslaglegging

Tijdens de intakesessie zal vanuit een motorische- en sensomotorische invalshoek gekeken worden naar het totaalbeeld waar klachten, gedrag, belemmeringen en moeilijkheden vandaan komen waarom het niet lekker loopt. Centraal staan zaken als motoriek, evenwicht, gedrag, informatieverwerking, grenzen aangeven, visuele informatiesysteem, dominantie en zelfvertrouwen. Het is een interactieve sessie, waar één van u als ouder bij aanwezig is en meedoet. Er is ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Na de intakesessie bespreken we wat we zijn tegengekomen en waar de komende periode mee aan de slag wordt gegaan. Dit kunnen meerdere gebieden tegelijk zijn waar tijdens de vervolgsessies aan gewerkt wordt. Een beknopte verslaglegging volgt via de mail.

Vervolg
Afhankelijk van de hulpvraag en wat verder naar voren komt uit de intake duurt gemiddeld een traject een jaar, met een frequentie van 1x 3 á 4 weken. Tussentijds is een evaluatiemoment. Voor een zichtbare verbetering is het van belang thuis aan de slag te gaan met de opgegeven oefening of spel. 

Vervolg sessies
verslag of gesprek op school

Kosten: € 75,00 vervolgsessie in de praktijk
Tijdsindicatie: 1 uur en terugkoppeling

De inhoud van de vervolgsessie is met u van te voren besproken en afgestemd, voortbordurend op wat tijdens de intakesessie naar voren is gekomen. Wat we doen is dat we steeds in een kort tijdsbestek bepaalde aspecten behandelen waar moeite mee is. Oefeningen die worden meegegeven voor thuis worden met uw kind en u samen gedaan. Een terugkoppeling wordt elke sessie gegeven.

Sessies op locatie van school of bij specifieke situaties thuis kunnen worden verzorgd. Hiervoor geldt een apart tarief.

Op aanvraag wordt een verslag of evaluatie gemaakt. Er worden hiervoor kosten in rekening gebracht (€ 95,00 per uur). 

Op verzoek meegaan naar een gesprek op school of bijwonen (MDO)overleg. De kosten bedragen hiervoor € 95,00 per uur, exclusief de kilometervergoeding.