Algemeen

Open Dagen voortgezet onderwijs

Voor u op een rij gezet een overzicht van de open dagen/avonden en informatiemomenten van de voortgezet onderwijsscholen in Delft en omgeving, gesorteerd naar niveau.

Rekenen

Cijferveld

Dit 100-veld kun je voor allerlei rekenactiviteiten gebruiken. Het geeft in één overzicht alle getallen tot 100 weer in tegenstelling tot een getallenlijn of rekenrek. Hierdoor kunnen patronen en verbanden sneller inzichtelijk gemaakt worden. Wat opvalt is dat we beginnen met 0 omdat nul een wezenlijk getal is. Ook staan hierdoor de tientallen vooraan. Dit helpt voor leerlingen die getallen nog wel eens omdraaien. Voor het optellen en aftrekken kun je snel en inzichtelijk stappen van 5 of 10 laten zien of aanvullen tot het tiental. Voor het aanleren van tafels kun je de patronen visueel maken, te beginnen bij 0.

Metriek stelsel

Belangrijk in het metriek stelsel is om het totale plaatje met alle stappen te geven. Vertel over de onzichtbare komma en laat zien met een (gekleurde) pijl waar je naar toe gaat.

Minsommen maken met huizen

Grote rekensommen zijn vaak lastig voor beelddenkers.

Alles moet in kolommen netjes onder elkaar. De volgende methode maakt het rekenen visueel en werk prettiger.

Iedere kolom wordt een huis. Elk huis heeft 2 verdiepingen, 1 kelder en 1 zolder. Er wordt gewerkt in kleur, om de eenheden, tien- en honderdtallen te onderscheiden.

Taal

Flitsletters

Voor klankherkenning en benoemen van de Letters. Voor als je kind moeite heeft met letterherkenning en klanken zijn deze ideaal. Download ze knip deze uit en maak er een spelletje van. Laat ze zelf woordjes maken van de kaartjes.

‘t sexie fokschaap

Hoe was het ook al weer met stam + t of toch de t weer weglaten. En bij verleden tijd was er iets met ‘t kofschip of ‘t sexie fokschaap, maar wat precies?

Door Uniek Denken is speciaal een handig overzicht ontworpen om aan dit hoofdbreken een oplossing te bieden.

Gebruik het naar hartenlust, graag met vermelding van ons logo en site.