Ontwikkeling en eigen leerstijl

Een goede ontwikkeling van uw kind is essentieel om de wereld te ontdekken, te leren, te creëren en verder te ontplooien. Soms is leren lastig en geeft frustratie. Heb je er wel eens bij stil gestaan hoe je nu het beste leert? Door juist te bewegen of liever eerst te luisteren. Onthoud je zaken beter door te kijken of door gewoon te doen? Leren in stilte of juist met muziek. Dit zijn enkele belangrijke vragen die van invloed zijn op het ontwikkel- en leerproces van uw kind. De DominantieMatrix geeft op deze vragen meer antwoord.

Wat is dominantie

Het dominantieprofiel geeft inzicht in de leerstijl, interesses, gedrag, concentratie en persoonlijkheidsontwikkeling van uw kind. Het geeft ook aan waar moeilijkheden worden ervaren en wat een factor als stress voor invloed heeft.

Bij de DominantieMatrix kijken we naar de voorkeur van de oren, handen, ogen, voeten in combinatie met de hersenhelft. Zo ontstaat een profiel. Totaal zijn er 32 combinaties mogelijk.

Een profiel kan evenwichtig en mooi in balans zijn. Er zijn ook profielen die laten zien dat er 1 of meerdere blokkades zijn en hierdoor remmend kunnen werken. Dit noemen we dysbalans. Door hier actief mee aan te slag te gaan met oefeningen, kunnen we het verschil verkleinen en de dysbalans meer in evenwicht brengen.

Het belang van de hersenhelften

Hersenen bestaan uit een linker (LH)- en rechterhersenhelft (RH) en sturen gekruist een deel van het lichaam aan. Iedere hersenhelft heeft zijn eigen kwaliteiten. Welke hersenhelft dominanter (actiever) is, is ook bepalend voor hoe je het beste je informatie verwerkt, welke voorkeur er is voor leren en hoe je zaken aanpakt en oplost.

LH

 • orde en patronen
 • logica
 • gebaande paden
 • veilig
 • feiten
 • controle
 • woorden
 • theorie
 • kennis

 

RH

 • open minded
 • gevoel
 • verkennen
 • risico
 • verbeelding
 • loslaten
 • beelden
 • praktijk
 • ervaring

Ook hebben de hersenhelften elk hun eigen werk- en ordeningsrichting, afhankelijk welke hersenhelft dominanter is. Het is dit ook sterk van invloed op wat de ogen, handen, oren en voeten doen.

Aan de slag met het dominantiepatroon

Tijdens de intake kan het dominantiepatroon worden vastgesteld. Zo kunt u en uw kind zelf zien en ervaren welke kanten dominanter zijn en of het in balans is. Bij een patroon met een dysbalans wordt praktisch aangegeven wat voorkeur voor informatieverwerking en leren is, wat minder gaat als stress of spanning ervaren wordt, welke plek in de klas handig is en welke oefeningen er zijn voor meer evenwicht tussen links en rechts. 

Belangrijk is dat beide helften goed samenwerken in combinatie met het hele lichaam. Als de samenwerking hapert, kijken we waar het stagneert en kunnen we dit door oefeningen weer stimuleren, zodat de verschillen tussen rechts en links verminderen. Het uiteindelijke doel is mogen ontdekken en creëren om te komen tot een beter leerproces en ontwikkeling van jezelf.