Christina Vellinga


Psychomotorisch Kindercoach

Gecertificeerd visueel screener/trainer, reflexintegratie (RMTi en Building Block Activities), coach beelddenken
en Jamara-rekenen, dominantie en WoordBeeldTrainer

gebruik en inzet van analyse kindertekeningen en Nine Star Key

Ontwikkelen lesmateriaal voor scholen 

Mijn werkdagen zijn dinsdag, woensdag en donderdag 

Ik ben Christina Vellinga van praktijk Uniek Denken. Ik ben Psychomotorisch Kindercoach. Ik geef coaching en leerbegeleiding aan kinderen en pubers (leeftijd basis- en voortgezetonderwijs) die vastlopen met leren, motivatie en gedrag. 

Als een kind :

  • moeite heeft om zich te concentreren
  • last heeft van te veel / te weinig prikkels
  • weinig zelfvertrouwen heeft
  • stilzitten een hele opgave is
  • starten aan een opdracht of uitvoeren daarvan niet lukt
  • last heeft van faalangst
  • lastig vindt om emoties te reguleren
  • weinig zelfvertrouwen heeft
  • leerproblemen heeft op school
  • zich druk/uitbundig of juist teruggetrokken uit

kan het heel prettig zijn om met behulp van interactief spel en beweging verandering tot stand te brengen in denken en doen. Kinderen leren en communiceren via voelen, spelen, beweging en beelden. Om af te stemmen op hun ’taal’ zet ik als therapeut divers spelmateriaal en bewegingsvormen in. Hierdoor krijgt het kind de bevestiging dat het alle kwaliteiten en eigenschappen in zich heeft om zichzelf te (mogen) zijn. Het zelfvertrouwen zal toenemen doordat het (letterlijk) steviger zal staan. De ruimte krijgen om zelf te  mogen ontdekken hoe het anders c.q. beter kan omgaan als het obstakels tegenkomt.  

Naast interventies vind ik het belangrijk iets te betekenen als het gaat om de toekomst van een kind en een te kiezen voortgezet onderwijsschool. 1x per jaar wordt kosteloos een overzicht samengesteld van alle VO-scholen in Delft e.o. voor de groepen 7 en 8.

Ik deel de visie dat lesmateriaal vanuit het grotere geheel overzichtelijk en gestructureerd moet zijn om te kunnen leren. In combinatie met beeldentaal en leerpatronen is nieuw lesmateriaal ontwikkeld door ons voor meerdere MBO-scholen, in overleg met docenten en kennisdragers. Wil je iets leren en eigen maken, dan is het belangrijk om dit vanuit meerdere invalshoeken tastbaar te doen. Bijzonder resultaat van het nieuwe lesmateriaal is dat veel meer op kwaliteit van de student en de intrinsieke motivatie wordt ingezet en het leerrendement vergroot.

Werkwijze & visie

Enthousiasme, respect, vertrouwen, open, recht door zee, verbinding maken en betrokkenheid zijn belangrijke waarden voor mij en zijn terug te vinden in mijn werkwijze. Uitgangspunt is uw kind. Uw kind staat centraal. Ik ga uit van zijn/haar mogelijkheden en talenten.

Voor het eigen maken van de leerstof (zowel opnemen, verwerken als reproduceren) is het belangrijk om te kijken naar de basis waar het precies stagneert of blokkeert. Dit bekijk ik op een integratieve manier, vanuit een groot geheel, omdat meerdere factoren vaak hierbij meespelen. 

Het draait om balans in lijf en brein. Als de balans verstoord is, uit zich dit vaak in het gedrag, concentratie en leren. Bewegingen en mogen ervaren vormen de basis voor deze balans. Dit is nodig om emotionele, sociale en cognitieve vaardigheden te ontwikkelen. Daarom werk ik vanuit beweging en spel. Op een leuke manier actief leren voor lijf én brein, met het uiteindelijk doel dat uw kind meer in balans is, zelfvertrouwen heeft en zijn/haar autonomie vergroot. Zodat er uit kan komen wat er al die tijd in zit. Blokkades en belemmeringen concreet aanpakken bij de basis.