Gave van beelddenken

Beelddenken is een geheel andere manier van informatieverwerking. Het is een snelle, creatieve en visuele manier van denken. Informatie wordt hierbij opgeslagen in beelden of gebeurtenissen. Het tegenovergestelde van beelddenken is woorddenken (talig).

Verschil woorddenker en beelddenker

Woorddenker:
Onderwijs (van basis tot voortgezet en verder) wordt voornamelijk talig en auditief (via het gehoor) in woorden aangeboden. Kenmerken van talig zijn: gestructureerd, resultaatgericht, op tijd, in detail, en met het accent op diversiteit en verschillen. Dit werkt goed voor leerlingen die ook talig zijn ingesteld.

Beelddenker:
Voor leerlingen die visueel (via de ogen) zijn ingesteld, werkt het anders. Zij denken onbewust gemiddeld 32x sneller dan woorddenkers. Ze werken liever met een overzicht dan stapje voor stapje zoals talig ingestelde leerlingen. Tijd en planning zegt heel weinig. Het is belangrijk om te zien, horen én doen.

Onderpresteren

Doordat de lesstof niet begrepen en onthouden wordt, kan het zijn dat een leerling minder presteert dan ouders en school verwachten. Hierdoor kunnen de leerprestaties flink wisselen. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld minder geconcentreerd zijn, snel afgeleid raken, irritaties en frustraties bij leerling, gezin en school. Het heeft onbewust ook effect op het zelfvertrouwen en zelfbeeld, het gevoel hebben niet goed begrepen te worden, anders te zijn. Ofwel: “het zit erin, maar komt er niet uit”.

De leerstof die kinderen moeten leren is NIET het échte probleem, wel de manier waarop het is aangeboden en uitgewerkt. Visueel ingestelde kinderen zijn absoluut niet dom! Eindeloos oefenen volgens de schoollesmethode levert vaak weinig op, zodat kinderen geen zin meer hebben om er echt voor te gaan. Helemaal ongelijk hebben ze niet!

Oplossing: visueel leren

Door een andere benadering vertaalt Uniek Denken de lesstof naar een visuele manier van denken van de leerling. Hierbij ligt het accent op het aanbieden van het totale overzicht. Dit zodat de verbanden en rariteiten inzichtelijk worden en alles begrijpelijker wordt. De lesstof komt op de juiste manier binnen en start het automatiseringsproces.

Doordat we de lesstof op een juiste overzichtelijke manier aanbieden, voelt de leerling zich weer begrepen en krijgt grip op wat het leert.