WELKOM

Dat leren soms een opgave is, is voor iedereen wel herkenbaar. Alleen sommigen hebben er veel meer moeite mee. Is het alleen een kwestie van vaker oefenen, nog meer en beter je best doen of zijn er toch andere zaken die de basis vormen? Gedragsproblemen thuis of in de klas, over-aanwezig of juist de “stille muis” zijn, concentratie niet kunnen vasthouden, niet voor rede vatbaar zijn of zelfvertrouwen missen, zijn uitdagingen waar veel ouders mee te maken hebben. Met liefde willen helpen, maar wat is verstandig? Ligt de oplossing in strakkere grenzen trekken, corrigeren of juist aanmoedigen, meebewegen of toch de politie-agent spelen?

Uniek Denken kijkt met een brede integratieve blik naar leer- en gedragsobstakels. Het één heeft invloed op al het andere. Het kan versterken of juist onderdrukken. Van belang is om dit te ontwarren en inzicht te krijgen.  Vanuit meerdere invalshoeken kijken en zaken combineren om uitleg met onderbouwing te geven op de hulpvraag is wat Uniek Denken doet.

Centraal staan BASIS en BALANS.
BASIS: de bouwstenen (reflex & beweging) die iedereen van nature in zich heeft en vanaf 5 weken na conceptie beginnen met hun ontwikkelingsreis. Die reflexen ontwikkelen zich door en helpen bij het geboorteproces. Per ontwikkelingsfase zullen deze bouwstenen zich steeds meer en meer ontwikkelen en verstevigen. Er worden ook nieuwe bouwstenen toegevoegd. Dit allemaal door beweging, spel, groei in lijf en brein. 
BALANS: evenwicht in lijf en brein, emotie en gedrag. Hier onder vallen bijvoorbeeld coördinatie, beweging, links-rechts, onder-boven, voor-achter, (ont)spanning, omgaan met druk, onder woorden brengen, leren.  Onbalans kan er voor zorgen dat je lijf en brein steeds meer gaan (over)compenseren of aanpassen, wat ten koste gaat van iets anders. Denk bijvoorbeeld aan energie, concentratie,  faalangst, woedeuitbarstingen en onzekerheid.

Samen kijken, doen en ervaren of alle lichaamsreflexen zijn uitgebalanceerd, welke hersenhelft dominater aanwezig is en of er mogelijk een hiaat zit in het visueel systeem (ogen). Door actief en gericht in de beweging te gaan, zullen steeds meer verbindingen in lijf en brein ontstaan, zodat er balans komt om de vaardigheden op sociaal-, emotioneel en cognitief gebied verder te ontwikkelen. 

Reflex en beweging, de basis

Beweging is de basis voor leren en gedrag. Opbouw is dat bewegen vóór het leren komt. Bewegingspatronen gebruiken we overal en altijd en het begint al in de baarmoeder. Deze patronen heten reflexen. Ze zijn een automatische beweging op een prikkel. Door beweging worden steeds meer neurologische paden in de hersenen aangemaakt en vormen ze een fundament voor je gehele ontwikkeling en groei. Er zijn soorten reflexen, in verschillende stadia. Sommigen zijn tijdelijk, anderen zorgen voor een overgang of zijn blijvend. Hoe beter de verbindingen zijn, hoe beter je je lijf kunt organiseren om uiteindelijk je leervaardigheden kunnen ontwikkelen.

Als reflexen niet (goed) geïntegreerd zijn, dan is het moeilijk de taken vol te houden en kost het meer inspanning, energie en concentratie. Net als een PC die werkt met oude programmatuur. Het werkt trager en bij teveel taken tegelijk loopt het vast. Met reflexintegratie updaten we de PC zodat het makkelijker en met minder energie werkt.

Emotie en gedrag

Als kindercoach help ik een kind weer op weg als het uit balans is. Balans in de lichamelijke, emotionele en sociale ontwikkeling is de belangrijkste factor om als kind jezelf te kunnen zijn. Als deze balans verstoord is, uit zich dit in (negatief) gedrag en emoties. Ook kan dit grote invloed hebben op het welbevinden, de concentratie en de leerprestaties.


Gedrag is wat het kind laat zien. Belangrijker is te ontdekken wat er onder zit en wat het eigenlijk wil vertellen maar wat niet lukt. Kinderen spreken hun eigen ‘taal’. Om te kunnen helpen is het van belang af te stemmen op deze kindertaal. Stress en spanning kunnen er voor zorgen dat het stress- of overlevingssysteem sneller getriggerd wordt en dit heeft gevolgen op emotioneel, sociaal en gedragsniveau. In mijn begeleiding maak ik gebruik van creatief, therapeutisch spel en verschillende bewegingsvormen. Op een integratieve manier (met een brede blik) kijk ik naar het kind.

Visuele vaardigheden

Problemen met leren kan ook veroorzaakt worden door onze ogen. Voor het opnemen en verwerken van informatie gebruiken we onze hersenen. Hierbij hebben we ons visueel systeem, onze ogen, hard nodig. Ogen die optimaal samenwerken, scherpstellen en goed fixeren, geven alle informatie wat ze daadwerkelijk zien door aan de hersenen.

Brein: Jamara rekenen

Veel kinderen hebben moeite met rekenen.  Voor menigeen voelt rekenen vaak aan alsof je verdwaalt in het (reken)bos. Geen idee wat het doel is en welke richting je op moet. Bij de Jamara-rekenmethode gaan we terug naar de basis van hoeveelheids- en getalbegrip, getalstructuur en automatiseringsvaardigheden. En hiervoor zetten we onze handen in. 

Voorkeurssysteem: dominantie

Inzicht in het dominantiepatroon geeft meer informatie over hoe een kind leert en reageert, maar ook waar het stagneert of blokkeert. Niet te vergeten welke invloed spanning en stress hebben op het leren en het gedrag. Gekeken wordt bij het dominantiepatroon naar (onbewuste) dominante hersenhelft, hand, oog, oor en voet. De hersenen sturen gekruist het lichaam aan. De linkerhersenhelft  (LH) stuurt de rechterkant van het lichaam aan en andersom. Elke hersenhelft heeft een eigen werk- en draairichting. Van belang is hierin een balans te hebben zodat dit ten goede komt aan de ontwikkeling van de vaardigheden, gedrag en kennis.

Beelddenken als leerstijl

Iemand (jong, tiener of jong volwassen) die in beelden denkt, heeft bijzondere talenten. Belangrijk is om deze talenten te herkennen en in te zetten, zodat ze de informatie beter in zich op kunnen nemen. De leerstof wordt naar een eigen visuele manier van denken vertaald. Hierdoor zijn de sessies heel praktisch en krijgt de leerling weer grip op de leerstof! 

Nieuws

Boek uitgelicht

Boek uitgelicht

Dag SuperGROTE robot! staat dit keer centraal. Leuk om aan de slag te gaan met reflex & beweging, alsook met emoties en vertrouwen. Door kinderen als een zeer plezierige aanvulling ervaren! A3-formaat met mooie afbeeldingen. Kleine robot wil supergrote robot...

Lees meer
Tekenen is kindertaal

Tekenen is kindertaal

Tekeningen kunnen een waardevolle tool zijn om in gesprek te komen met een kind of puber. Het is een natuurlijke (beeldende) manier van communiceren. Door een kind of puber te laten tekenen is het een kans om een kijkje te nemen in hun (belevings)wereld. Daarom maakt...

Lees meer

Wie ik ben

Ik ben Christina Vellinga, Psychomotorisch Kindercoach. Een mond vol, maar om het in het kort te zeggen werk ik met de bijzondere verbinding lijf (motoriek) en het brein (psyche). Lijf en brein hebben veel invloed op elkaar. Aansturing is vanuit het brein. De manier waarop het lijf functioneert is weer van invloed op hoe het brein functioneert en tot uiting komt in gedrag en het leren. 

Ik coach en begeleid kinderen en pubers (4-18 jaar) die vastlopen met leren, motivatie of gedrag. In mijn begeleiding maak ik gebruik van therapeutisch spel, reflex & beweging en visuele vaardigheden door divers materiaal aan te bieden. Door inzicht te hebben in het verloop en/of verstoring van de bewegingsontwikkeling kan aangegeven worden wat de invloed hiervan is op het gedrag, motivatie en leren. Ook welke vormen van beweging ingezet kunnen worden om de balans te herstellen, zodat er verdere groei en ontwikkeling mogelijk is.