WELKOM

Dat leren soms lastig is, is voor iedereen wel herkenbaar. Alleen sommigen hebben er veel meer moeite mee. Is het alleen een kwestie van vaker oefenen, nog beter je best doen of zijn er toch andere zaken die de basis vormen?

Uniek Denken laat zien dat de basis van leerproblemen breder is, er wordt op een integratieve manier gekeken. Alles draait om balans. Balans in je lijf, brein, emoties en gedrag. Onbalans kan er voor zorgen dat je lijf en brein steeds meer gaan compenseren, wat ten koste gaat van iets anders. Denk bijvoorbeeld aan energie, concentratie, spanning, buien, vallen. We laten je ervaren voor welk leersysteem je ongemerkt gekozen hebt en wat je er mee kunt. Of er mogelijk een hiaat zit in je visueel systeem, of alle lichaamsreflexen zijn uitgebalanceerd en welke hersenhelft dominanter aanwezig is. Door actief en gericht in de beweging te gaan, zullen steeds meer verbindingen in lijf en brein ontstaan, zodat evenwicht komt om de vaardigheden op sociaal-, emotioneel en cognitief gebied verder te ontwikkelen. Uniek Denken coacht, maar onderneemt ook actie om een groot verschil te maken hoe op scholen lesmateriaal wordt aangeboden en uitgelegd.

Nieuws

Kerstvakantie

Vanaf 18 december t/m 4 januari 2021 is de praktijk gesloten ivm de kerstvakantie. Na 5 januari is Uniek Denken weer bereikbaar, telefonisch/digitaal of via de mail. Fijne en gezellige dagen gewenst, zorg goed voor elkaar en stay safe!

Lees meer

helpende hand tijdens lock down

Ivm de nieuwe COVID-maatregelen eind december/begin januari zit iedereen weer thuis. De kinderen na de kerstvakantie weer aan het digitale schoolwerk. Het valt niet mee om dit te combineren met werk en gezin. Zelf geen tijd? Uitleg geven lastig niet of bang te ver...

Lees meer

Basissysteem: reflexen

Beweging is de basis voor leren en gedrag. Opbouw is dat bewegen vóór het leren komt. Bewegingspatronen gebruiken we overal en altijd en het begint al in de baarmoeder. Deze patronen heten reflexen. Ze zijn een onwillekeurige automatische beweging op een prikkel. Door beweging worden steeds meer neurologische paden in de hersenen aangemaakt en vormen ze een fundament voor je gehele ontwikkeling en groei. Er zijn soorten reflexen, in verschillende stadia. Sommigen zijn tijdelijk, anderen zorgen voor een overgang of zijn blijvend. Hoe beter de verbindingen zijn, hoe beter je je lijf kunt organiseren om uiteindelijk je leervaardigheden te kunnen ontwikkelen.

Als reflexen niet (goed) geïntegreerd zijn, dan is het moeilijk de taken vol te houden en kost het je meer inspanning, energie en concentratie. Dit kan doorwerken op lichamelijk, emotioneel of neurologisch gebied. Net als een PC die werkt met oude programmatuur. Het werkt trager en bij teveel taken tegelijk loopt de PC vast. Door actief met reflexintegratie aan de slag te gaan, krijgt het zenuwstelsel en de hersenen de kans om verder te rijpen en zaken te herstellen. De oefeningen zijn makkelijk aan te leren en leuk om (samen) te doen.

Emotie en gedrag

Als kindercoach help ik een kind weer op weg als het even uit balans is. Balans in de lichamelijke, emotionele en sociale ontwikkeling is de belangrijkste factor om als kind jezelf te kunnen zijn. Als deze balans verstoord is, uit zich dit in (negatief) gedrag en emoties. Ook kan dit grote invloed hebben op het welbevinden, de concentratie en de leerprestaties.
Gedrag is wat het kind laat zien. Belangrijker is te ontdekken wat er onder zit en wat het eigenlijk wil vertellen maar wat niet lukt. Kinderen spreken hun eigen ‘taal’. Om te kunnen helpen is het van belang af te stemmen op deze kindertaal. Stress en spanning kunnen er voor zorgen dat het stress- of overlevingssysteem sneller getriggerd wordt en dit heeft gevolgen op emotioneel, sociaal en gedragsniveau. In mijn begeleiding maak ik gebruik van creatief, therapeutisch spel en verschillende bewegingsvormen. Op een integratieve manier (met een brede blik) kijk ik naar het kind.

Visueel systeem: de ogen

Problemen met leren kan ook veroorzaakt worden door onze ogen. Voor het opnemen en verwerken van informatie gebruiken we onze hersenen. Hierbij hebben we ons visueel systeem, onze ogen, hard nodig. Ogen die optimaal samenwerken, scherpstellen en goed fixeren, geven alle informatie wat ze daadwerkelijk zien door aan de hersenen.

Jamara rekenen

Veel kinderen hebben moeite met rekenen. Het lijkt soms simpel: rekenen is rekenen en dat doe je gewoon. Voor menigeen voelt rekenen vaak aan alsof je in een bos loopt en elke keer denk je te snappen hoe het zou moeten en toch komen er steeds meer bomen bij. Gevoel van verdwaald zijn, geen idee wat het doel is en welke richting je op moet.

Bij de Jamara-rekenmethode gaan we terug naar de basis van hoeveelheids- en getalbegrip, getalstructuur en automatiseringsvaardigheden. Kortom we kappen eerst alle bomen van het bos, op 2 grote na (onze handen) en maken concrete rekenafspraken. We brengen herkenningspunten aan. Onder de arm gaat mee de landkaart voor het totaal overzicht en dan pas kunnen we echt van start om het bos te ontdekken.

Voorkeurssysteem: dominantie

Inzicht in het dominantiepatroon geeft meer informatie over hoe een kind leert en reageert, maar ook waar het stagneert of blokkeert. Niet te vergeten welke invloed spanning en stress hebben op het leren en het gedrag. Gekeken wordt bij het dominantiepatroon naar (onbewuste) dominante hersenhelft, hand, oog, oor en voet. De hersenen sturen gekruist het lichaam aan. De linkerhersenhelft  (LH) stuurt de rechterkant van het lichaam aan en andersom. Elke hersenhelft heeft een eigen werk- en draairichting. Van belang is hierin een balans te hebben zodat dit ten goede komt aan de ontwikkeling van de vaardigheden, gedrag en kennis.

Totaal zijn er 32 profielen. Er zijn ideale profielen zoals bijvoorbeeld linksbreinig met rechterhand, rechtervoet, rechteroog en rechteroor die dominant zijn. Er zijn ook patronen met een dysbalans, die voor meer uitdagingen zorgen op leergebied. Bijvoorbeeld schrijven is rechtshandig maar oog en oor zijn links dominant. Oog en oor worden aangestuurd door rechterhersenhelft. Bij schrijven of iets vertellen zit in gedeelte van LH. Dit houdt in dat er een overgang gemaakt moet worden naar LH, dit kost extra verwerkingstijd. Voor of achteraan in de klas zitten? Als je weet welk oog of oor dominant is, kun je hier goed rekening mee houden en op de juiste plek zitten.

Beelddenken als leerstijl

Iemand (jong, tiener of jong volwassen) die in beelden denkt, heeft bijzondere talenten. Belangrijk is om deze talenten te herkennen en in te zetten, zodat ze de informatie beter in zich op kunnen nemen. De leerstof wordt naar een eigen visuele manier van denken vertaald. Hierdoor zijn de sessies heel praktisch en krijgt de leerling weer grip op de leerstof! 

Uniek MBO lesmateriaal

Uniek Denken herschrijft en geeft lesmateriaal beter vorm op basis van beelddenken voor een goede aansluiting bij alle leerlingen, zodat hiermee betere resultaten gehaald worden. Alle leereenheden zijn opdracht- en project gestuurd ingericht.

Uniek is ook de visuele routekaart welke een duidelijke structuur heeft in logische beelden. In één oogopslag de hele opleiding in kaart. Deze kaart biedt hulp bij het plannen van opdrachten én bevordert het zelfstandig leren. Gevolg is dat er ruimte ontstaat om coachend onderwijs en op ontbrekende leerskills en intrensieke motivatie te coachen. Dit sluit zeer goed aan bij het nieuwe tijds lesgeven van eigentijdse leerlingen.

Wie ik ben

Ik ben Christina Vellinga, Psychomotorisch Kindercoach. Een mond vol, maar om het in het kort te zeggen werk ik met de bijzondere verbinding lijf (motoriek) en het brein (psyche). Lijf en brein hebben veel invloed op elkaar. Aansturing is vanuit het brein. De manier waarop het lijf functioneert is weer van invloed op hoe het brein functioneert en tot uiting komt in gedrag en het leren. 

Ik coach leerlingen en studenten met leer- en gedragsproblemen. In mijn begeleiding maak ik gebruik van therapeutisch spel, diverse bewegingsvormen en materiaal. Door inzicht te hebben in het verloop en/of verstoring van de bewegingsontwikkeling kan aangegeven worden wat de invloed hiervan is op het gedrag en leren. Ook welke vormen van beweging ingezet kunnen worden om de balans te herstellen, zodat er verdere groei en ontwikkeling mogelijk is.