Onze zoon is 11 jaar oud en zit in groep 7

“in een keer alles over breuken en procenten geleerd, waardoor bij onze zoon het kwartje is gevallen en hij zonder enige moeite breuksommen maakt”.

Onze zoon is 11 jaar oud en zit in groep 7. Hij is best wel slim, maar op de een of andere manier zagen wij dit niet terug in zijn schoolresultaten. Op school konden ze er ook niet echt de vinger op leggen en ons daardoor ook geen hulp aanbieden. Als ouder zijnde baart je dat wel zorgen, want er moet toch iets zijn, maar wat???
Gelukkig kwamen wij iemand tegen die ons vertelde over Uniek Denken.
Direct na de zomervakantie hebben we een afspraak gemaakt. Tijdens het intakegesprek konden ze ons binnen 5 minuten vertellen dat er helemaal niets mis is met onze zoon, maar dat hij een beelddenker is zoals zoveel mensen. Wat een opluchting !!!
Het eerste advies was om een tangle voor hem aan te schaffen en dat hij gaat lezen met behulp van een leespijl.

Na het intakegesprek is Cindy gelijk met onze zoon aan de slag gegaan. Te beginnen met denkbeeldig kastjes in zijn hoofd te zetten. Zo is er een kastje voor rekenen, de klok, taal, Engels en de niet leuke dingen. Daarna heeft hij geleerd het ABC in kleur te zetten en om een cijferveld te maken. Om het leerwerk beter in zijn hoofd te krijgen is hem geleerd om een mindmap te maken. Hij leert de belangrijke punten uit het tekst te halen en schrijft dat op in een web. Doordat hij het opschrijft onthoud hij al heel veel van de leerstof en omdat hij voor ieder hoofdstuk een ander kleurtje gebruikt is er veel meer overzicht.

Als je beelddenker bent is het belangrijk dat je eerst het geheel, dus een totaalbeeld ziet, wat je daarna in stukjes opbouwt.  Als voorbeeld een auto, eerst laten zien hoe de auto moet worden en daarna pas de onderdelen laten zien. Zo heeft Christina in een keer alles over breuken en procenten geleerd, waardoor bij onze zoon het kwartje is gevallen en hij zonder enige moeite breuksommen maakt. Ook helpen Cindy en Christina met het voorbereiden van de citotoetsen en waarop gelet moet worden. Om nog maar even breuksommen als voorbeeld te nemen, worden breuksommen op school uitgelegd met behulp van taartpunten, maar op de citotoets worden er blokjes gebruikt. Het principe is hetzelfde maar voor beelddenkers is het wel een groot verschil, waardoor ze het ineens niet meer zo goed weten.
Ook wordt onze zoon voorbereid op de citotoets door begrijpend lezen te oefenen en spellingsopdrachten te maken. Onze zoon en wij zijn ontzettend blij met de hulp van Cindy en Christina.

Voordat onze zoon naar Uniek Denken ging scoorde hij niet hoger dan matig of een voldoende, hoe hard hij ook zijn best deed. Ook hebben wij hem altijd heel veel moeten helpen. Nu scoort hij niet lager dan een ruim-voldoende en voor de meeste toetsen scoort hij goed tot zeer-goed en doet hij alles zelfstandig.
We hebben hem de laatste tijd ook in zijn zelfvertrouwen ontzettend zien groeien.
Als er iets vervelends op school gebeurd was bleef onze zoon daar heel erg mee zitten. Nu heeft hij geleerd om dat los te laten  door het in het “niet leuke dingen kastje” te plaatsen. Cindy en Christina jullie geven altijd aan de kinderen een dikke duim, maar wij vinden dat jullie dat verdiend hebben.
Ga zo door en wij hopen dat jullie nog heel veel andere kinderen kunnen helpen !!!