Basis is balans
In het kort help ik als kindercoach een kind weer op weg als het even uit balans is. Balans in de lichamelijke, emotionele en sociale ontwikkeling is de belangrijkste factor om als kind jezelf te kunnen zijn. Als deze balans verstoord is, uit zich dit in (negatief) gedrag en emoties. Ook kan dit grote invloed hebben op het welbevinden, de concentratie en de leerprestaties.

Misschien zijn onderstaande voorbeelden herkenbaar:

. niet lekker in z’n vel zitten
. moeite met hanteren angst en onzekerheid
. negatief zelfbeeld
. weinig zelfvertrouwen
. explosie van emoties
. moeite met voor zichzelf op te komen
. geen grenzen kennen (bij zichzelf en anderen)
. lastig vinden zich aan te passen aan verandering(en)
. gepest worden
. moeilijk in slaap komen/piekeren
. onzeker zijn
. geen hulp durven vragen
. teruggetrokken of juist erg aanwezig
. clownesk-gedrag vertonen of juist totaal niet (willen) opvallen
. moeite met sociale vaardigheden zoals vriendschap, samen spelen


Gedrag is wat het kind laat zien en waar menig kind door anderen op wordt beoordeeld of zelfs afgerekend. Zeker in situaties dat het vaker negatief voorkomt. Het plaatje van de bekende ijsberg. De bovenkant van de ijsberg (gedrag) is vol in zicht boven de waterspiegel. 

Belangrijker is te ontdekken wat er onder zit en wat het eigenlijk wil ‘vertellen’ maar wat niet lukt. Het grotere onderste gedeelte van de ijsberg welke niet zichtbaar is.

Lekker in je vel, met beweging tekenen en spel
Kinderen spreken hun eigen ‘taal’. Een kind leert door te bewegen,  vrij te spelen en te tekenen. Door te ervaren, indrukken op te doen en aan te passen maakt het zich dingen eigen. Tegenwoordig ligt vanuit onze maatschappij een grotere nadruk op het cognitieve. Dit is voor ons als volwassene belangrijk. Wij als volwassene moeten niet vergeten om eerst af te stemmen op deze eigen kindertaal en van daaruit te levelen. Dan kunnen we meer te weten komen wat de onderliggende factor is om zo een helpende hand te bieden wat het kind nodig heeft.

Ieder kind heeft behoefte aan veiligheid, vertrouwen en ruimte om zichzelf te mogen zijn. Ieder kind is uniek en heeft eigen kwaliteiten en hulpbronnen. Het zijn vaak die kwaliteiten waar geen rapportcijfer aan hangt. Door inzicht te geven in zijn/haar eigen kwaliteiten kunnen ze deze meer benutten en inzetten. Dit heeft ook zijn uitwerking op het zelfbeeld en zelfvertrouwen. Van daaruit kan een positieve spiraal de ontwikkeling van sociale vaardigheden en het omgaan met emoties en gedrag verder vorm krijgen.

Stress en spanning
Elk kind ontwikkelt op zijn eigen tijd en zijn eigen manier, maar in opeenvolgende fases die voor elk kind gelijk zijn.  Leren gaat door middel van een trial en error-principe: proberen, falen, opnieuw proberen om uiteindelijk te leren. Om iets te vertellen over de invloed van stress en spanning bij emoties en gedag een inkijkje in het brein.

Reptielenbrein
Dit is het gedeelte waar onze reflexmatige reacties bevinden en bezig zijn om te scannen op gevaar. Daarvoor wordt informatie van alle zintuigen gebruikt. Als gevaar dreigt, wordt het lichaam in alle vormen van paraatheid gebracht om te reageren: vluchten, vechten of bevriezen. Keerzijde hiervan is dat de denkhersenen even ‘on hold’ worden gezet. We noemen dit ook wel het stress-systeem en uit zich op verschillende manieren (hoofd en lijf). Als het loos alarm is, ontspant het lichaam zich meer en meer, waarna het gewone functioneren weer opgepakt kan worden. Kinderen met een leer- concentratie en of gedragsprobleem hebben vaak een te actief stress-systeem.

Zoogdierbrein
Hier worden de emoties gereguleerd, het leren van allerlei taken en het hanteren van situaties. In dit middengebied liggen veel gebiedjes die te maken hebben met emoties en gedrag waaronder het geheugen voor emoties en emotionele reacties, de selectie van zintuigelijke prikkels en emoties die samenhangen met de vecht-vlucht-reactie. Kinderen met gedrag- of concentratieproblemen hebben vaker angst of spanning. Zij vertonen vlucht- of vechtgedrag.

 

Begeleiding
In mijn begeleiding maak ik gebruik van creatief, therapeutisch spel en verschillende bewegingsvormen. Op een integratieve manier (met een brede blik) kijk ik naar het kind. Vanuit het oogpunt dat bewegen en ervaren de basis is om emotionele, sociale en cognitieve vaardigheden te ontwikkelen.