Aan het woord MBO docenten van Stedelijk Groen en Natuurbeheer van het Wellantcollege locatie Rijswijk over: het nieuwe lesmateriaal, het anders durven lesgeven, coachen en sturen op intrinsieke motivatie. Tijdens het internationaliseringsproject in Italië komt alles bij elkaar.

Wellant MBO Rijswijk en bedrijfsleven doen gezamenlijk een project in Italië. Als vakbekwaam hovenier in de 21e eeuw heb je meer nodig dan vakkennis en een sterke rug. Denk aan creativiteit, aanpassingsvermogen en zelfstandigheid. Wellant MBO Rijswijk ontwikkelt en versterkt deze kwaliteiten met een project in Italië.

Routekaart

Sinds een aantal jaar werken we op onze locatie met leertaken en leerheden. We hebben voor de studenten, de hoveniers van de toekomst, een duidelijke structuur op kunnen zetten door het ontwikkelen van de routekaart in logische beelden. In één oogopslag overzien de leerlingen de totale opleiding. Ook biedt het overzicht hulp bij het plannen van de opdrachten en bevordert het zo het zelfstandig leren. Alle leereenheden zijn opdracht- en project gestuurd ingericht.

21e eeuwse vaardigheden

Door middel van dialoogonderwijs en coachend doceren, begeleiden wij de leerlingen. De routekaart is voor de leerling leidend. Hierdoor ontstaat er ruimte om ze te begeleiden bij hun ontwikkeling. Het bevorderen van het zelfsturend vermogen, de persoonsvorming, zelfstandig denken en handelen, probleemoplossend vermogen vergroten, kritisch durven denken, communiceren, oordeelsvorming, zelfredzaamheid en samenwerken, bevorderen van de sociale vaardigheden en de culturele sensitiviteit.

Kort samengevat: hun toekomstige vaardigheden. Onze leerlingen zijn Europese burgers en hebben belang bij het verkennen van de zaken die zich over de grenzen afspelen. Internationale praktijkvorming is noodzaak.

Internationalisering

Onze leerlingen kunnen internationale ervaring opdoen tijdens een project in Italië. Deze projectweek wordt geleid door leermeesters uit het bedrijfsleven, 2 oud leerlingen en 2 docenten van locatie Rijswijk MBO. Deze dragen zorg voor de werkvoorbereiding en communicatie met Italië.  

Optimale leeromgeving

De leermeesters en oud leerlingen werken in een groep samen met leerlingen. Zo delen ze kennis en ervaringen. We kijken naar aanwezige- en nog te ontwikkelen vaardigheden, veilige combinatie leermeester/leerling en de interesse van de leerling. Op deze manier ontstaat er een optimale leeromgeving.

Ook examenmoment in Italië

We werken aan 7 projecten waarvan er 4 constructief zijn en 3 gericht zijn op Onderhoud en Renovatie. Tijdens de projectweek nemen we 9 start examens (PVB’s). De constructies vervaardigen we van materiaal uit de omgeving. Ook bezoeken we 2 historische tuinen en diverse interessante historische steden en dorpen, zoals Assisi, Perugia, Spoleto en Viterbo.

Projectweek Italië in een notendop

De leerlingen komen in aanraking met de geografie van Italië, de politieke situatie, cultuur, eetgewoontes, waarden en normen, bezienswaardigheden, economie, tuinarchitectuur, mediterrane beplanting, klimaat en een andere taal. Tijdens deze projectweek werken we aan een warm relatiebeheer met de werkgevers van onze leerlingen; zij zijn immers leermeesters. Een aantal van hen is dan ook aanwezig.

Doordat leerlingen los zijn van hun veilige omgeving maakt het dat ze vrij en neutraal kunnen opereren. Er ontstaat een gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het eindproduct en de leerlingen maken het totale bouwproces mee. De groep leert van elkaar, er is geen hiërarchie en ze zijn oplossingsgericht bezig. De ongeschreven regels maken dat de groep zichzelf aanstuurt en dat ze vanuit intrinsieke motivatie handelen. We verblijven met elkaar op de historische hoeve waar we samen ontbijten, lunchen en dineren. Dit maakt dat er een verbinding ontstaat die vormend is.

Reacties van leerlingen na het Italië-project

  • “Er is een leven vóór en ná Italië”
  • “Ik heb geleerd van de werkwijze van andere leerlingen.”
  • “Door naar elkaar te luisteren kom je er altijd uit.”
  • “Het geeft heel veel zelfvertrouwen dat de Italianen erg onder de indruk waren van ons vakmanschap, ons harde werken, de gebruikte machines en onze handelswijze”

Door het maken van een doorkijk in de omliggende beplanting werd er een mooie zichtlijn gecreëerd waar de opdrachtgever zich niet van bewust was. Waarop de leerling, verantwoordelijk voor dit project zei: “Nu weet ik het zeker, ik word hovenier.”

 

  • “Werken met andere materialen en bouwen van grote constructies gaf enorm veel plezier, mijn vertrouwen in mezelf groeide en ik was erg trots op onze prestaties.”