overzicht vo scholen Delft e.o. voor groep 7 en 8

Hij is er weer! Het overzicht samengesteld van de voortgezet onderwijsscholen in Delft en omgeving voor leerlingen en ouders van groep 7 en 8, gesorteerd naar niveau. Ken je meer mensen of scholen waarvoor het handig is, stuur gerust door!
Het overzicht is met grootste zorg samengesteld met actuele gegevens bekend op 1 oktober jl.
Wij wensen ouders en leerlingen veel plezier in de te maken schoolkeuze.

Download hier